ផ្សាយចេញ ៖ 03-Mar-2018 03:18 pm 4 months ago

ហេតុតែចង់ចំណេញហួសហេតុ ក្រុមហ៊ុន និងអ្នកលក់មួយចំនួនបានបានលក់នូវផលិតផលមួយដែលគ្មានគុណភាព រូបរាងមិនសមនឹងតម្លៃ និងលួចបន្លំបរិមាណ ប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ការវិចខ្ជប់ និងវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយដែលខុសពីការពិតដើម្បីទាក់ទាញអតថិជនឲ្យទិញផលិតរបស់ខ្លួន ។

ហើយខាងក្រោមនេះគឺជាផលិតរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬ អ្នកលក់មួយចំនួនដែលអតិថិជនបានរកឃើញថា ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រទាំងនោះ ៖

១ អ្វីដែលបានកុម្មង់ និងអ្វីដែលអ្នកធ្វើនំផ្ញើឲ្យ

២ មើលទៅដូចជាច្រើនគួរសមដែរ តែដល់ពេលហែងថង់មើលទៅដឹងថាមានប្រហោងកណ្ដាល

៣  មើលខាងក្រៅឡើងពេញតែម្ដង តែមើលខាងក្នុងអស់ពាក្យនិយាយ

៤ មើលរូបឡើងចង់ញ៉ាំ តែដល់ពេលអាមែនទែនចង់ក្អួត

៥ ប្រាប់បានទេថាវាដូចគ្នាត្រង់ណាទៅ

៦ ស្រដៀងពេកហើយ

៧ ពេលដាក់ត្រាំទឹកទៅ Spider Man ធម្មតា ក្លាយជាអាម៉ាប់ស Spider Man

៨  នៅក្នុងកែវថ្មគឺពេញ តែដល់ចាក់ចូលកែវជ័រវិញបានតែពាក់កណ្ដាល

៩ មើលរូបឡើយឡូយ ដល់ផ្ល៉ំចេញមកមែនទែន ស្ដាយលុយតែម្ដង

១០  ដូចនោះដូច

១១ ត្រឹមតែដូចបន្តិចតែស្រដៀងខ្លះក៏មិនថាដែរ តែនេះ …

១២  បកសំបកចេញរករាងគ្មាន

១៣  ប្រូកូលី មានដែរ តែមានមួយដ៉ំតូច

១៤ មើលស្មានតែសាច់ច្រើន ដល់តែបកមើលទើបដឹងថា ដាក់សាច់តែចុងៗ

១៥ ដូចព្រះនាងព្រិលសពេកហើយ

ហើយនេះគឺជារូបថតដែលបង្ហាញពីការហួសចិត្តពីរផ្សេងទៀត ដែលលទ្ធផលខុសពីការរំពឹងទុក ៖