ផ្សាយចេញ ៖ 12-Feb-2018 01:10 am 4 months ago

អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ក្រូច​ឆ្មា​និង​គ្រាប់​ជី​ត្រូវ​បាន​គេ​ទទួល​ស្គាល់​ស្ទើរ​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​ថា​ជា​ជំនួយ​ការ​ពិសេស​ក្នុង​ការ​សម្អាត​ពោះ​វៀន​បណ្ដេញ​ជាតិ​ពុល​ ​និង​សម្រក​ ទម្ងន់ បាន​រហូត​​ដល់​១៨​kg ក្នុង​រយៈ​ពេល​ត្រឹម​តែ​១​ខែ​ប៉ុណ្ណោះ។

គ្រឿង​ផ្សំ​មាន​ដូច​ជា​៖

-ទឹក​ ១​កែវ

-ទឹក​ឃ្មុំ​សុទ្ធ​

-គ្រាប់​ជី​មួយ​ស្លាប​តូច​

-ទឹក​ក្រូច​ឆ្មា​

​ របៀប​ធ្វើ​៖

-ត្រាំ​គ្រាប់​ជី​ឱ្យ​រីក​សិន

​ -ដាក់​ទឹក​ឃ្មុំ​បន្តិច​

-ច្របាច់​ក្រូច​ឆ្មា​ដាក់​ឱ្យ​មាន​ជាតិ​ជូរ​ល្មម​អាច​ញ៉ាំ​បាន​ ។​

គ្រឿង​ផ្សំ​មាន​ដូច​ជា​៖

-ទឹក​ ១​កែវ

-ទឹក​ឃ្មុំ​សុទ្ធ​

-គ្រាប់​ជី​មួយ​ស្លាប​តូច​

-ទឹក​ក្រូច​ឆ្មា​

​ របៀប​ធ្វើ​៖

-ត្រាំ​គ្រាប់​ជី​ឱ្យ​រីក​សិន

​ -ដាក់​ទឹក​ឃ្មុំ​បន្តិច​

-ច្របាច់​ក្រូច​ឆ្មា​ដាក់​ឱ្យ​មាន​ជាតិ​ជូរ​ល្មម​អាច​ញ៉ាំ​បាន​ ។​